Loading

Hoitotietoa

14
joulu
2013

HOTUS – HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN HOITOSUOSITUKSET

Suositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Nämä ovat kuin “Käypähoito” suosituksia, mutta enemmän hoitajalle suunnattuja. Suositukset ovat pitkän prosessin käyneitä ja eritoten perustuvat tutkittuun näyttöön. Jokaisesta suosituksesta on myös annettu näytön aste välille A – D (LINKKI viitteeseen sivu 18). Suosituksia on viellä vähän, mutta niitä on valmistusmassa vähitellen lisää.

LINKKI:

TÄSSÄ SUORAT LINKIT VOIMASSA OLEVIIN HOTUS-SUOSITUKSIIN:
Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö (Laadintaprosessi)
Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä (Yhteenveto)
Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus
Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä
Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen
Käsikirja potilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle


KÄYPÄHOITO – SUOSITUKSET – HAKU

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Täällä löytyy niiden hakupalvelu.

LINKKI:JBI – SUOMENKIELISET HOITOSUOSITUKSET

JBI-suositukset (Best Practice Information Sheets) tiivistävät parhaan saatavilla olevan tutkimusnäytön eri aihealueista. Ne perustuvat yhteen tai useampaan järjestelmälliseen katsaukseen, johon/joihin mukaan otettujen tutkimusten laatu on kriittisesti arvioitu. Osa suosituksista perustuu tutkimuksiin, joiden näytön aste on heikko, mutta ne edustavat kuitenkin sen hetkistä parasta tieteellistä näyttöä.

LINKKI:HAAVANHOITOYHDISTYKSEN – HOITO-OHJEET

Erilaisia haavojen ja niiden ennaltaehkäisy ohjeita.

LINKKI:SGF – Geriatrista hoitotietoa

Societas Gerontologica Fennica ry (SGF) hyviä ikäihmisten hoitotietoa ja artikkeleita. SGF on yhdistys joka edesauttaa tieteellistä tutkimusta Gerontologian alalla.

LINKKI:ROSKATIEDE

Tieteellinen suhtautuminen uskomushoitoihin ja muihin asioihin joilla ei ole tieteellistä näyttöä toimivuudesta kuin placebo tasolla (joka on kuitenkin ihan toimiva “reaktio”). Hyviä artikkeleita erilaisista ajan ilmiöistä jossa tuodaan faktat asioiden oikeasta kannasta. Uskomushoidoissahan ei ole mitään pahaa, jollei niitä vain markkinoida tai myydä vaihtoehtoisina hoitomuotoina. Uskomushoidot käyvät lähinnä toimivien lääketieteellisten hoitojen tukena, hyvän olon ja positiivisen toivon tuojana, mutta missään nimessä uskomushoidot eivät ole vaihtoehto toimivien lääketieteellisten hoitojen tilalle. Sairaiden ihmisten huijaaminen ja rahastaminen uskomushoidoilla on tuomittavaa. Lähihoitajan on hyvä muistaa kaikessa tukeutua viralliseen tutkittuun tietoon ja THL:än suosituksiin, kun potilaalle ohjausta antaa.

LINKKI:THERAPIA FENNICA

Therapia Fennica on ollut yksi suomalaisen lääketieteellisen kirjallisuuden perusteoksista jo yli 50 vuoden ajan.

LINKKI: